topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 
 

Stangeland ungdomsskole

VK  8.  9.  10.  RS  

Nytt skoleår
Publisert: 10.08.2015 skrevet av: Bente Dyngen

Skolestart for elevene er torsdag 20.august kl.08.30

Nye 8.klassinger møter i gymsalen. Elevene på 9.og 10.trinn møter i sine vanlige klasserom.

Lærerne har planleggingsdager 17.18.og 19.august.

Velkommen til nytt skoleår!

Hilsen rektor

Takk for laget!
Publisert: 23.06.2015 skrevet av: Inspektør

picture
 

I går samlet vi elevene i tiende klasse i gymsalen for siste gang. Med allsang, tale fra rektor og foreldre, underholdning fra elever, lærere, god mat og drikke, ble det en verdig avslutning for oss alle.

Latter, tårer, sorg og glede. Spenning rundt det som skjer her og nå, og det som skal skje de neste årene. Mange følelser kom opp på vitnemålsutdelingen for guttene og jentene våre i 10. klasse. En epoke er slutt. Ti år i grunnskolen har kommet til ende.

Det var ikke bare elevene som var spente og følelsesladde. I salen satt også foreldre og besteforeldre med blanke øyne. Godt skodd med kamera og mobiler som knipser, surrer og går. Dokumentasjon av slutten på 10. års skolegang. Den lille er plutselig blitt stor, et kapittel er slutt og det åpner seg et nytt. Fremtiden kjenner ingen, men guttene og jentene våre er godt rustet. Det er dere som skaper fremtiden og vi vet den er i gode hender. Vi ønsker alle og enhver lykke til på ferden.

Til deg på 10.trinn 2015
Publisert: 13.04.2015

 Til deg på 10. trinn 2015

I løpet av våren 2015 vil du få fastsett karakterane som skal stå på vitnemålet ditt. I nokre fag kan du ha fått avgangskaraktar tidlegare, til dømes i musikk og/eller mat og helse. Fylkesmannen har laga ei brosjyre om karaktersetjing, eksamen og klage på karakterar.  

Sjå vedlegg.

fileicon

Til deg p 10. trinn 2015 bm

 

 

fileicon

Til deg p 10. trinn 2015 nn

 

 

fileicon 
Til deg som er minoritetssprkleg 2015 nn

 

 

 

fileicon 
Til deg som er minoritetssprklig 2015 bm

  

VALGFAG NESTE SKOLEÅR:
Publisert: 17.04.2015 skrevet av: Rektor

fileicon 
Valgfagpresentasjon Stangeland.pdf

Vi tilbyr flg. valgfag neste skoleår:

 

Læreplaner i valgfag

 

 

Design og redesign5

 

Fysisk aktivitet og helse11

 

Medier og informasjon23

 

Produksjon av varer og tenester29

 

 

Sal og scene35

 

 

Teknologi i praksis38

 

 
 

 

Permittering i eksamensperioden
Publisert: 06.04.2015 skrevet av: Inspektør

Skolen gir ikke permisjon til elever på 10. trinn i eksamensperioden. Ingen permisjoner blir innvilget fra og med 13. mai til og med 22. mai og fra og med 8. juni til og med 10. juni. 

Se flere forsideartikler >>

 
 
.