topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 
 

Stangeland ungdomsskole

VK  8.  9.  10.  RS  

Enkeltvedtak § 9a-3
Publisert: 14-03-2014 skrevet av: Rektor

Skolen har en ubetinget plikt til å behandle alle henstillinger om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet fra elever eller foreldre i samsvar med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, jf. § 9a-3 tredje ledd. Dette gjelder uavhengig av hvor stort eller lite bruddet på elevens rett etter § 9a-1 er. Et enkeltvedtak er en avgjørelse som gjelder rettighetene og pliktene til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2 litra b. Det vil si at et enkeltvedtak kan omfatte mer enn en person. Når skolen skal fatte et enkeltvedtak skal saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven følges med mindre opplæringsloven har særskilte reguleringer. Saksbehandlingsreglene gjennomgås nedenfor.

I enkeltvedtaket skal skolen alltid vurdere om elevens rett etter § 9a-1 er oppfylt eller ikke. Dersom den ikke er oppfylt skal skolen ta stilling til hvilke tiltak som er egnede for å rette på dette, slik at elevens rett oppfylles. Dersom skolen mener elevens rett er oppfylt, og det ikke er behov for tiltak skal det også fattes et enkeltvedtak. Eleven/foreldrene vil kunne klage på enkeltvedtaket.

 1)      Innhente informasjon.

2)      Skolens ledelse skal varsles / ressursteam.

3)      Ta stilling til om retten til et godt psykososialt miljø ikke er oppfylt.

4)      Rektor fatter enkeltvedtak.

5)      Hvis retten til et godt psykososialt miljø ikke er oppfylt skal det settes inn tiltak

6)      Evaluering innen rimelig tid ( 2-4 uker)

Rektor

http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-2-2010---Retten-til-et-godt-psykososialt-miljo-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/5-Tiltak-og-skolens-saksbehandling/52-Plikt-til-a-fatte-enkeltvedtak-/ 

Busstider etter 7. time torsdager.
Publisert: 28.08.2013 skrevet av: Rektor

På torsdager har elevene 7 skoletimer. Det betyr at elevene slutter kl. 14.50 (7.time 14.05-14.50)

Bussavgang;
Mot Sund, fra Mega 15.25
Mot Stokkastrand, fra ungdomsskolen        kl. 15.10
Mot Brekke, fra ungdomsskolen kl. 15.00

Rektor

Skolestart.
Publisert: 11.08.2014 skrevet av: Rektor

Elevene møter mandag 18.august kl. 08.30.

* Elever som skal begynne i 8.klasse møter i gymsalen.
* Elever som skal begynne i 9.klasse, og som derfor skal til Sund, møter utenfor skolen.
* Elever som skal begynne i 10.klasse møter i sine klasserom.

Lærere og miljøarbeidere møter til planleggingsdag torsdag 14.august kl. 08.30

Rektor 

Ikke kast busskortet ditt!
Publisert: 10-06-2013 skrevet av: Irene H. Fagerland

fileicon 
Ikke kast kortet ditt

 

Har du krav på fri skoleskyss, virker nemlig kortet ditt igjen etter ferien

Sommerferie!
Publisert: 20-06-2014 skrevet av: Rektor

Jeg ønsker dere alle sammen en riktig god sommerferie. Skolen er betjent frem til fredag 27.juni.

Rektor

Se flere forside artikler >>

 
 
.