topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 
 

Stangeland ungdomsskole

VK  8.  9.  10.  RS  

VALGFAG NESTE SKOLEÅR:
Publisert: 17.04.2015 skrevet av: Rektor

Vi tilbyr flg. valgfag neste skoleår:

Læreplaner i valgfag

Veiledning

Nasjonale senter

Design og redesign5

Veiledning til valgfaget design og redesign6

Støttemateriell for design og redesign7

Fysisk aktivitet og helse11

Veiledning til valgfaget fysisk aktivitet og helse12

Støttemateriell for fysisk aktivitet og helse13

Medier og informasjon23

Veiledning til valgfaget medier og informasjon24

Støttemateriell for medier og informasjon25

Produksjon av varer og tenester29

Rettleiing til valfaget produksjon av varer og tenester30

Støttemateriell produksjon av vare og tjenester31

Sal og scene35

Veiledning i valgfaget sal og scene36

Støttemateriell for sal og scene37

Teknologi i praksis38

Rettleiing til valfaget teknologi i praksis39

Støttemateriell for teknologi i praksis40
 

 

Til deg på 10.trinn 2015
Publisert: 13.04.2015

 Til deg på 10. trinn 2015

I løpet av våren 2015 vil du få fastsett karakterane som skal stå på vitnemålet ditt. I nokre fag kan du ha fått avgangskaraktar tidlegare, til dømes i musikk og/eller mat og helse. Fylkesmannen har laga ei brosjyre om karaktersetjing, eksamen og klage på karakterar.  

Sjå vedlegg.

fileicon

Til deg p 10. trinn 2015 bm

 

 

fileicon

Til deg p 10. trinn 2015 nn

 

 

fileicon 
Til deg som er minoritetssprkleg 2015 nn

 

 

 

fileicon 
Til deg som er minoritetssprklig 2015 bm

  

Permittering i eksamensperioden
Publisert: 06.04.2015 skrevet av: Inspektør

Skolen gir ikke permisjon til elever på 10. trinn i eksamensperioden. Ingen permisjoner blir innvilget fra og med 13. mai til og med 22. mai og fra og med 8. juni til og med 10. juni. 

Skolens nye rektor!
Publisert: 07.01.2015 skrevet av: Odd Magne

Per Fagerland har overtatt som rektor ved  Stangeland ungdomsskole.

Han har for en del år siden vært lærer ved skolen. Nå kommer han fra stillingen som Nestleder i fag og driftsstab ved oppvekst og kulturetaten i Karmøy kommune.

Per Fagerland skal være fungerende rektor fram til 30/7 - 2015.

 

 

Elevundersøkelsen 2014
Publisert: 17-11-2014 skrevet av: Rektor

Elevene ved skolen gjennomfører elevundersøkelsen i
perioden nov-des. Alle klassene deltar.

Reultatene presenteres i februar - se for øvrig skolens årshjul vedr. § 9a opplæringsloven, som ivartar elevenes psykososiale arbedidmiljø.

http://www.udir.no/Laringsmiljo/Elevundersokelsen/?WT.ac=elevundersøkelsen&boks=3

Rektor

Se flere forsideartikler >>

 
 
.